Sävsjö kommunvapen

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan

Föräldrarådet träffas kvällstid fyra torsdagar per läsår, och består av föräldrarepresentanter från klasserna.

Föräldrarepresentanter väljs vid första föräldramötet på hösten varje läsår. För att föräldrarådets arbete ska fungera på bästa sätt är det önskvärt att varje representant sitter fler än ett läsår, gärna alla tre.

Föräldrarådet tar aktivt upp aktuella frågeställningar angående skolans arbete och elevernas situation, utifrån ett föräldraperspektiv. (Se vidare föräldrarådets stadgar).

I anslutning till det halvtimmeslånga föräldrarådsmötet hålls en skolkonferens, då även rektor, lärarrepresentant och kontaktpolitiker medverkar. Protokoll skrivs dels av föräldrarådet och dels av rektor avseende skolkonferensen.

Båda skickas hem med eleverna och finns även på skolans hemsida.

Även om du som förälder inte är vald till föräldrarepresentant, kan du göra din röst hörd i rådet och på skolkonferensen genom att kontakta klassens föräldrarepresentanter eller föräldrarådets ordförande Ros-Marie Thelander via mejl. Aktuella frågor och synpunkter mottages tacksamt.

Kontaktlista föräldraråd & skolkonferens 16/17:

Namn

Klass

Telefon

E-post

Sofia Liljedahl

7 A

0737032942

vmfia@hotmail.com

Jennie Ård Andersson

7 B


Jennie.ard-andersson@savsjo.se


7 CRegina Abduramanovski

7 D

0706482390

regina@midtrailer.se

B O Södergren

7 E


b-o.sodergren@nassjo.se

Ida Hultin

7 E


Mats.ida-06@live.se

Monica Stenervik

8 A

0382 - 30014


Annika John

8 A

0761661197


Malin Wingren

8 B

0709169197


Torpekai Timori

8 BPetra Olsson

8 C

0706196197


Fredrik Kilefors

8 DEmma Petersson (vice ordf.)

9 A

0763253940

emma@komstasmen.se

Eva-Lena Gustavsson

9 AChristina Arvidsson

9 B


christinaarvidsson@telia.com

Alice Rostgaard Evald

9 C

0703859562

Rostgaard62@gmail.com

Jeanette Karlsson

9 C

0702324226

jeanette@savman.nu

 

Rosa Thelander (ordf.)

9 D

0382 - 50029

Rosa.thelander@vallsjo.savsjo.se

Magnus Holm

9 D

0708426318

038252026@telia.com

Susanne Granat Ahlstrand

Rektor

0382-15315

susanne.granat-ahlstrand@savsjo.se

Henrik Starkman

Bitr. rektor

0382 - 15320

henrik.starkman@savsjo.se

Lennart Sallergård

Lärare

0382153 12

lennart.sallergard@savsjo.se

Senast uppdaterad: 2018-08-21