Sävsjö kommunvapen

Hofgårdsskolan

Hofgårdsskolan

Hofgårdsskolan är en 7-9 skola belägen i Sävsjö tätort. På Hofgårdsskolan studerar c:a 300 elever och det arbetar ungefär 60 personer där.

Hofgårdsskolan är en skola där eleverna får med sig de verktyg, färdigheter och kunskaper som behövs för att lyckas i livet. Elevernas möjlighet att påverka sin vardag och undervisning är centrala inslag för att de ska bli inkluderande demokratiska medborgare i framtidens samhälle.

Hofgårdsskolan strävar efter att elevernas verklighet och aktiviteter skall vara en del av vardagen i skolan, där kommunens satsning på IKT(Informations- och kommunikationsteknik) är en del för att stimulera och entusiasmera.

Vår vision berättar var och vad du vill vara: ”Elever och personal på Hofgårdsskolan ska utveckla sin förmåga att erövra världen lokalt, globalt och digitalt”

Rektor: Per Johnson (0382-15315)Senast uppdaterad: 2018-10-01