Sävsjö kommunvapen

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan

Föräldrarådet träffas ett antal gånger per läsår på kvällstid och består av representanter från samtliga klasser. Representanterna, som väljs på föräldramötena, har som uppgift att verka för god sammanhållning mellan elever, föräldrar och personal. Man diskuterar aktuella ämnen, organiserar skolgårdsfest och höstlovsaktiviteter med mera. Ordförande, sekreterare och kassör väljs i maj månad varje år för nästkommande läsår.

I anslutning till föräldrarådsmötet träffas skolrådet som består av föräldrarrådet, rektor, lärarrepresentant och kontaktpolitiker. Det skrivs ett protokoll från föräldrarådet och ett från skolrådet och de skickas hem med eleverna. De finns även på skolans hemsida.

På våren organiserar föräldrarådet skolgårdsfest med olika aktiviteter. Inkomsterna från skolgårdsfesten används till barnen på skolan, exempelvis som stöd till studieresor och för inköp av rastleksaker. Genom åren har föräldrarådet dessutom byggt en klättervägg, ett lusthus och en innebandysarg.

Eftersom rådsmedlemmarna representerar föräldrarna i klasserna är alla synpunkter från föräldrar välkomna. Man kan ta kontakt med Ulf Svensson som är ordförande. Telefonnummer till honom och övriga finns nedan.

Föräldrarepresentanter i Hägneskolans föräldraråd läsåret 2016-2017

Klass

Namn

Telefon

1

Camilla Vikman

0382-142 76

2

Rickard Karlsson

070 290 71 21

 

Rikard Abrahamsson

 

3

Malin Hansen, vice ordförande

076 805 42 02

 

Sandra Johansson

073 932 91 95

4

Mathias Karlstad, sekreterare

0382-510 05, 0702881835

 

Therese Rostedt

0382-531 35

5

Jeanette Johansson

0382-140 51, 0703308497

 

Magnus Ribbholm

070 830 85 09

 

Ulf Svensson, ordförande

072 702 42 20

6

Madeleine Dannström, kassör

0382-342 75

1-9

Håkan Karlsson

070 826 14 99

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2017-03-07