Sävsjö kommunvapen

Elevinflytande

Elevinflytande

Elevrådet består av två representanter för varje klass och en lärarrepresentant.

Detta innebär att cirka 20 elever träffas 3-4 gånger per termin.

Eleverna tar med sig ärenden från klassråden som berör hela skolan. Oftast handlar det om rasterna, skolgården, maten och ibland kan det vara förslag på tema- eller friluftsdagar.

Elevrådet arrangerar varje år Hägnekampen i slutet av vårterminen och ibland har också teckningstävlingar anordnats.

Hägnekampen är en lekfull tävling vid Eksjöhovgårdssjön då åldersblandade lag går runt och gör uppgifter vid olika stationer.

Senast uppdaterad: 2017-04-24