Sävsjö kommunvapen

Teknikstöd

Teknikstöd

En dator/lärplatta är ett värdefullt pedagogiskt verktyg i undervisningen bland annat därför att datorn/lärplattan:

 • ger möjlighet till individuell anpassning
 • höjer förmågan till skriftligt formulerande
 • kan med talsyntesprogram läsa upp digital text
 • ger möjlighet att förbättra barnens förmåga till automatiserad kunskap när det gäller exempelvis tabeller, stavning och glosor
 • möjliggör kommunikation på ett enkelt sätt, även för den som har ett funktionshinder
 • skapar inkludering eftersom de är tidsenliga verktyg

Mobiltelefonen kan hjälpa till att organisera och underlätta vardagen.
Förutom att ringa och skicka meddelanden kan telefonen också användas för:

 • minnesstöd/anteckningshjälp med digital röstinspelare, med textanteckning eller genom fotografering av handskrivet material
 • alarm för att vakna eller för att komma ihåg att göra saker
 • tiduret för att veta hur lång tid som har gått, eller hur lång tid det är kvar
 • kalender med påminnelsesignal, kanske upprepat larm
 • kalkylator, telefonens miniräknare
 • digital ljudinspelare för ljudanteckningar
 • anteckningar med text
 • kamera för att fotografera anteckningar på en whiteboard, eller för annat minnesstöd
 • ljudboksläsare för inlästa böcker från Inläsningstjänst
 • klocka

En skannermus används när man vill ha ett stycke text uppläst.

Med en handskanner kan man skanna in hela A4-papper som blir upplästa i datorn.

Med hjälp av ett ljudutjämningssystem i klassrummet kan man skapa en lugnare miljö, eleven hör bättre vad som sägs och kan få det lättare att koncentrera sig.

Senast uppdaterad: 2017-03-07