Sävsjö kommunvapen

Elevenkät år F-62017 

Välj skola och klass *
Categories


Jag är *


Jag har bott i Sverige i  *


1. Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så jag förstår. *

2.1. Skolarbetet är intressant *

2.2. Skolarbetet är roligt. *

2.3. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer. *

3. Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker. *

4.1. Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det. *

4.2. Skolarbetet är svårt för mig. *

5.1. Jag kan få svårare uppgifter om jag vill. *

5.2. I min skola finns det extrauppgifter när man är klar. *

5.3. Jag tycker att matematiklektionerna är intressanta. *

5.4. Jag utvecklas och lär mig på matematiklektionerna. *

6. På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor. *

7.1. I min skola respekterar vi varandra. *

7.2. Mina lärare är rättvisa mot oss elever. *

8. På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter. *

9.1. I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns. *

9.2. Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs. *

10.1. Jag har studiero på lektionerna. *

10.2. På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet.  *

11.1. I min skola finns det elever jag är rädd för. *

11.2. I min skola finns det vuxna jag är rädd för. *

11.3. Jag känner mig trygg i skolan. *

12.1. De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att någon varit elak mot en elev. *

12.2. Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon varit elak mot en elev. *