Sävsjö kommunvapen

Spången

Spången

Avdelningen Humlan, på spångens förskola

Välkomna till förskolan Spången

Vårt mål är att alla barn och föräldrar ska vara trygga och känna glädje att komma till förskolan. Barnen ska känna lust att leka, lära och utforska tillsammans med sina kompisar.

På Spången lägger vi grunden för ett livslångt lärande. Vår verksamhet bygger på läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016), kommunens skolplan och barnens intressen. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik. För att skapa en bra verksamhet planerar och utvärderar vi kontinuerligt.

Spången har en naturvetenskap- och teknikprofil. Barnen får utforska och experimentera med teknik och naturvetenskap både på förskolan och i skogen i närområdet. På förskolan har vi tillgång till en uppfinnarverkstad och ett vattenlekrum.

Vår förskola ligger i ett lugnt bostadsområde med närhet till skola, stadsbibliotek, skogen och centrum.

Spången består av sex avdelningar. Vi har åldersindelade avdelningar.

Nyckelpigan: ca 1-2 år  Myggan: ca 1-2 år 

Humlan: ca 2-4 år        Trollsländan: ca 2-4 år

Storken: ca 4-5 år        Svanen: ca 4-5 år

Vi strävar efter att personalen följer med barnen vid avdelningsflytt.

 Senast uppdaterad: 2018-02-13