Sävsjö kommunvapen

Pellefant

Pellefant

Teckning av Pellefant-figur

 Pellefant är en syskonavdelning med 17 barn i åldern 2½-4,5 år.

Vi erbjuder en utmanande och inspirerande miljö som ska inbjuda till lek, lärande och rörelse. Pedagogiskt dokumentation är en del i vårt arbete. Genom detta vill vi synliggöra barnens lek och lärande. Genom leken lär sig barnen hur man blir en bra kamrat. Vår läroplan för förskolan ligger till grund för vårt arbete, Lpfö 98 rev-10.

Under läsåret kommer vårat tema att vara olika husdjur. Matematik, språk, drama, musik och lek är något av allt som kommer att finnas med på våra samlingar och aktiviteter.


Under varje termin bjuder vi in till drop-in fika, föräldramöte och lucia. En viktig del i vårt arbete är att ta tillvara på vad naturen ger och följa årstiderna. Vi vill att barnen ska få uppleva naturen med alla sina sinnen. Utflykter förgyller vår vardag, varje vecka går vi iväg på olika platser i vår närmiljö. Vår vision är att frisk luft ger friskare barn


 Varmt välkomna till oss på Pellefant önskar Maria, Lena,  Jenny och Christina.

Senast uppdaterad: 2017-03-07