Sävsjö kommunvapen

Musse

Musse

Skiss av ordet Musse på teckenspråk

Vi som hälsar er välkomna till Musse är Evelina, Kajsa,  Pia, Sandra, Cicci och alla härliga Musse barn.

Musse är en avdelning, där det finns kunskap att ta emot barn som behöver extra stöd i sin utveckling. På Musse har vi barn från 2,5 till 7 år.

Vi vill kunna tillgodose varje barns kompetenser och utveckla dem vidare. Det gör vi genom att ge barnen både tid enskilt och i mindre grupper.

Vi tycker det är viktigt att barnen ges tid att utföra vardagliga moment och aktiviteter i sin egen takt och efter sin egen förmåga.

Vi arbetar för att alla barn ska känna sig trygga, visa empati samt öka förståelsen för allas olikheter.

Läsåret 2016-2017 arbetar vi temainriktat. Vårt arbete utgår från barnens intresse, behov och erfarenheter.
Senast uppdaterad: 2017-03-07