Sävsjö kommunvapen

Ludde

Ludde

Teckning av figuren Ludde

Ludde är en avdelning med barn i åldrarna 1-3 år.

Vi vill att barnen ska känna sig trygga, ha roligt tillsammans samtidigt som de utvecklar sitt lärande genom leken.

Vi arbetar med att ha en lugn och utvecklande miljö på förskolan. Vi ger barnen utmaningar i inne och utemiljön genom att anpassa oss efter barngruppen och deras intressen.

Förskolans läroplan, Lpfö 98(reviderad 10 och 16), ligger till grund för verksamheten som drivs under kommunal tillsyn och lednin.
Vårt tema utgår ifrån barnens intresse och just nu är det sagans värld och där får vi in djur, natur ,sång och ramsor. Bondgårdens djur är favoriter.                                                                                                                        

Bondgårdens djur

Utöver temat är språk, matematik och teknik grundläggande delar i vår verksamhet. Detta får vi in på våra aktiviteter och samlingar.

Vi anser att daglig utevistelse är viktigt.

Lekande barn

Vi som arbetar här heter Marie Larsson, Anna Lindberg, Jenny Fransson och Maha Abbas.


Senast uppdaterad: 2017-03-07