Sävsjö kommunvapen

Bamse

Bamse

Seriefiguren Bamse

Vi som hälsar er välkomna är Carina, Fanny, Agneta och alla Bamsebarnen.

Bamse är en avdelning med barn från 4 år till 6 år.

På Bamse vill vi lägga grunden till ett livslångt lärande, där vi särskilt vill betona språk och matematik.

Leken ger vi stort utrymme, både ute och inne. Det lär barnen att samarbeta och att upptäcka varandras kompetenser.

Vi arbetar för att alla barn ska känna sig trygga, visa empati samt öka förståelsen för allas olikheter.

Genom att vi utgår från barnens behov och och intresse styr det vårt val av temaarbete.

Vi är ute i skogen och leker.

Varje vecka går vi iväg på utflykter till skogen. Vi vill att barnen ska få uppleva naturen med alla sina sinnen.Senast uppdaterad: 2017-03-07