Sävsjö kommunvapen

Myran

Myran

Vi som jobbar här är:

  • Irene Carlsson, förskollärare 
  • Lena Andersson, förskollärare 
  • Ann-Helene Freij, barnskötare
  • Sofia Nyqvist

Mål ur läroplanen

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

Mål

Ge barnen möjlighet att upptäcka och utveckla begrepp och språk som har med rumsuppfattning att göra.

Vad är matte?

Matte är mer än att räkna! Vi försöker att få in matte i vardagssituationer och i våra rutinsituationer. Det här kan vara matte på förskolan.

Senast uppdaterad: 2017-03-07