Sävsjö kommunvapen

Elefanten

Elefanten

På Elefanten är 17 barn i åldrarna 3-6 år inskrivna.

Vi som arbetar här är:

  • Iren Hjalte, förskollärare 
  • Christina Forsberg, förskollärare 
  • Mimmi Svensson, barnskötare
  • Sofia Nyqvist

Mål ur läroplanen

I förskolan arbetar man utifrån Läroplan för förskolan, Lpfö98. Under kapitlet "Normer och värden" har vi på olika sätt arbetat med följande mål:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.    
 
Vi försöker att i alla vardagliga situationer vara goda förebilder som vuxna/pedagoger. Vi försöker där också väcka barnens intressen och tankar vid spontana tillfällen. Vi strävar efter att få igång en dialog med barnen, att fånga deras tankar och åsikter.

Vi har bla pratat om båten som sjönk utanför Italien. Vi pratade om nyheten, visade en bild på kaptenen och en på båten. Vad hände? Varför? Vem var det synd om? Varför sitter kaptenen i fängelse? Bilden sattes sedan upp på väggen och det blev många spontana diskussioner.

Vi har också pratat om jägaren som blev skadad av en björn. Barnen visar ett stort intresse för nyheten. Det blir många diskussioner och många åsikter. Några tycker synd om jägaren som blev skadad, andra tycker synd om björnen som är död.

I leken har man möjlighet att bearbeta sina tankar och sätta sig in i andra människors situationer.

Senast uppdaterad: 2017-03-07