Sävsjö kommunvapen

Lammungen

Lammungen

Vår vision:

  • Vi vill att våra barn och föräldrar ska känna sig trygga och välkomna hos oss och att vi ska ha ett bra samarbete med föräldrarna.
  • Vi vill att barnen ska lära sig att visa hänsyn och vara rädda om varandra.
  • Vi arbetar mycket med sång och ramsor och genom det utvecklar vi barnens intresse för språk och matematik.

Vårt arbete bygger på läroplanen för förskolan Lpfö98 (reviderad 2010)

På Lammungen arbetar:

  • Eva-Lisa Strömqvist
  • Viktoria Johansson
  • Liselotte Wink

Senast uppdaterad: 2017-03-07