Sävsjö kommunvapen

Skogsmusen

Skogsmusen

Tecknad skogsmus

Avdelningen Skogsmusen är en av fem avdelningar på Natur- och Miljöförskolan som finns på Ljunga området.

Avdelningen har en natur- och miljöinriktning där Grön Flagg ingår. Grön Flagg handlar om att barn och personal blir medskapare av ett hållbart samhälle där alla känner att de gör något för att förbättra åt sig själva, andra och miljön, nära och långt bort.

En stor del av den pedagogiska verksamheten bedrivs utomhus.  

Vår stationära utgångpunkt är Ljungagatan 20, sen vistas vi i närområdena till exempel Sanatorieskogen, Socker-Klaras lekpark och lekparkerna i närområdet.

För tillfället är det stort tryck på barnsomsorgsplatser i Sävsjö tätort. I nuläget är det 19 barn hos oss och de är i åldrarna 3 till 6 år.

Vårt arbetssätt är att följa årstiderna och uppleva naturen med våra sinnen.

Förskolans läroplan 98/ Lpfö 98, ligger till grund för verksamheten som drivs under kommunal tillsyn och ledning.

Vi som arbetar på avdelningen

  • Annelie Holmberg
  • Kristina Jönsson
  • Josefin Wennberg

Senast uppdaterad: 2017-03-07