Sävsjö kommunvapen

Kotten

Kotten

Avdelningen Kotten är en av fem avdelningar på Natur- och miljöförskolan med barn i åldrarna 1-3 år.

Vi som arbetar på avdelningen är: Dilbar, Helén, Helena, Titti och Yvonne.

Förskolan har en natur och miljöinriktning där Grön Flagg ingår i arbetssättet. Grön Flagg är en metod som uppmärksammar barnen och personalen för hållbar utveckling och naturfrågor. Vi strävar efter att barnen ska hålla naturen ren och plocka upp skräp som vi hittar ute.  På avdelningen källsorterar vi och besöker återvinningstationen regelbundet. En gång om året uppmärksammas detta extra mycket genom skräpplockarveckan.

Kotten har odlingslådor utomhus där vi odlar olika grönsaker (t.ex. gurka, tomat, potatis).

Dokumentation har en stor betydelse i Kottens arbete. Med hjälp av dokumentationen synliggör vi barnens lärande, barnens vardag och förskolans verksamhet.

Vi skriver regelbundna nyhetsbrev med bilder kopplade till läroplanen Lpfö 98 rev. 2016.

Under läsåret 2017/2018 arbetar vi med temat djur och natur.

Barnen delas in i mindre grupper för att se det enskilda barnet och för att skapa lugn och ro vilket gynnar lärandet.Senast uppdaterad: 2018-02-12