Sävsjö kommunvapen

Natur- och miljöförskolan

Natur- och miljöförskolan

Natur- och miljöförskolan

Natur- och miljöförskolan ligger på Ljungaområdet med en stor härlig gård och har närhet till Sanatorieskogen.

Förskolans avdelningar heter Kotten, Vitsippan, Skogsmusen och Tranbäret. Förskolan inrymmer även Socker-Klaras som utnyttjas av familjedaghemmen några dagar i veckan.

Vi har natur och miljö som en framträdande roll i det pedagogiska arbetet. Natur- och miljöförskolan vill förmedla och förankra ett miljötänkande hos varje barn. Barnen är ute mycket och vardagliga aktiviteter kopplas till naturen, miljön, Grön Flagg och Läroplanen för förskolan/ Lpfö 98. Vi är både inne på förskolan och utomhus.

Vi tror att barn som får positiva upplevelser tidigt i livet av miljöarbete, med större lust tar sig an de stora framtidsfrågorna med större självkänsla och optimism.

Vad innebär en förskola med natur och miljöprofil?

Förskolan har sedan 2010 arbetat med Grön Flagg, ett verktyg från stiftelsen Håll Sverige Rent. Grön Flagg är ett projekt för miljöcertifiering av förskola och skola. Den gröna flaggan är det synliga beviset på att man i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete. Varje år arbetar vi med ett utvalt tema som kan vara Konsumtion, Vattenresurser, Kretslopp, Klimat och Energi, Närmiljö och Hälsa Livsstil.

Intresset för natur och miljö är stort och vi är ute varje dag i alla väder.

Gemensamt finns det ett stort växthus samt alla avdelningar har var sin odlingslåda där det kan odlas grönsaker eller blommor. Vi komposterar och sopsorterar till viss del.

För ytterliga utveckla barnens empati, ansvar och se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld så finns det hönor under den varma perioden. Alla avdelningar hjälps åt att sköta dem.  

Senast uppdaterad: 2018-02-13