Sävsjö kommunvapen

Tjillevippen

Tjillevippen

Tjillevippen är en avdelning som består av 14 barn i åldrarna 2-4 år.

På Tjillevippen strävar vi mot att alla barn ska känna delaktighet, glädje och kamratskap. Vi vill att vår verksamhet ska genomsyras av barnens upptäckarglädje, nyfikenhet och funderingar.

Vi som arbetar på avdelningen heter Charlotte, Charlotte och Lisa.


Senast uppdaterad: 2017-03-07