Sävsjö kommunvapen

Fantasia

Fantasia

Välkommen till Förskolan Fantasia - Där livet leker

Vi består av tre avdelningar:

  • Knyttet - avdelning för de yngsta barnen i åldrarna 1-2 år.

  • Tjillevippen- avdelning för barn i åldrarna 2-4 år.

  • Filuren, avdelning för de äldsta barnen i åldrarna 4-5 år.

 

Vår verksamhet bygger på Läroplan för förskolan 98/reviderad 2016 och Sävsjö kommuns skolplan.

Detta innebär i praktiken att vi har en väl planerad verksamhet med pedagogiskt innehåll och rutiner för uppföljning och utvärdering.

På Förskolan Fantasia arbetar utbildade pedagoger som tillsammans med barnen bygger en verksamhet där utveckling och lärande står i fokus.

Vårt arbetssätt är inspirerat av Reggio Emilia, en pedagogisk filosofi som står för en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Vi arbetar med att ta tillvara och bygga vidare på barnens upptäckter och erfarenheter. Vi försöker ständigt att utveckla och förnya arbetssättet utifrån barnens behov och intressen.

Detta gör vi genom att dokumentera och reflektera kring verksamheten – synliggöra praktiken för barnen, föräldrarna och oss personal.

Senast uppdaterad: 2018-02-13