Sävsjö kommunvapen

Så här arbetar vi inom pedagogisk omsorg

Så här arbetar vi inom pedagogisk omsorg

Under Läsåret 2012-13 står i vår Arbetsplan att tyngdpunkten på arbetet i förskolan skall ligga på mål och förhållningssätt från Läroplanen Lpfö 98 under rubrikerna "Normer och värden", "Utveckling lärande" och "Barns Inflytande".

Två heldagar i veckan och en morgon vistas vi i familjedaghemmet. Här får barnen möjlighet att vara i den lilla gruppen i hemlik miljö.

Måndagar och fredagar arbetar vi på Sockerklaras förskola. Barnen lämnas på morgonen och hämtas där på eftermiddagen. Vi arbetar som en förskolavdelning. Vissa aktiviteter är vi tillsammans med övriga avdelningar på Natur och Miljöförskolan. Vår målsättning är att dela upp barnen i mindre grupper likt barngruppernas storlek i familjedaghemmen.

Familjedaghemmen arbetar temainriktat två dagar i veckan. Måndagar arbetar vi ålders indelat med Grön flagg. Grön flagg står för-Hållbarhet på riktigt.
Grön flagg är ett verktyg för förskolor och skolor med miljö och hållbar utveckling. Under läsåret 2012-2013 arbetar vi med Konsumtion.


Senast uppdaterad: 2015-11-04