Sävsjö kommunvapen

Avgifter och regler

Avgifter och regler

Alla barn mellan 1 och 5 år har rätt till plats i Sävsjö kommuns förskolor eller familjedaghem. För barn med föräldrar som är arbetsökande eller föräldralediga gäller rätten till 15 timmars förskola i veckan.

Avgift betalas från och med barnets placeringsdatum. Avgiften tas ut som en procentuell del av avgiftsgrundande inkomst per månad i det hushåll som barnet tillhör.

Från och med 1 januari 2018 höjs inkomsttaket till 46080 kronor. Maxtaxan för avgift till förskolan blir då 1382 kronor per månad och för skolbarnomsorg 922 kronor per månad.

För mer information se skolverkets hemsida.   

Senast uppdaterad: 2018-02-13