Sävsjö kommunvapen

Allmän förskola

Allmän förskola

Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år fram tills dess att barnet erbjuds plats i förskoleklass. 
Det är en avgiftsfri pedagogisk verksamhet som omfattar 525 timmar om året. Dessa är fördelade på 15 timmar i veckan och följer grundskolans läsårstider, lovdagar och studiedagar.
Allmän förskola är frivilligt att delta i. Ansökan görs som för vanlig förskoleplats via kommmunens webbplats.
Barn som redan är placerade i förskolan och enbart vill utnyttja allmän förskola måste meddela kommunens placeringsansvariga.

   

Senast uppdaterad: 2018-02-13