Sävsjö kommunvapen

Dricksvatten

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att vattnet är av god kvalitet.

Det finns sju vattenverk, de finns i Vrigstad, Nya Hjälmseryd, Hultsjö och Hultagård samt i Sävsjö, Stockaryd och Rörvik, där det sker en mer eller mindre omfattande behandling för att dricksvattnet ska få en hög kvalitet och god smak.

Sävsjö kommun hämtar sitt dricksvatten till dessa vattenverk från fyra grundvattentäkter samt tre stycken ytvattentäkter där de ovan tre sist nämnda härstammar från.

Skyddsföreskrifter och skyddsområden har tagits fram på vissa vattentäkter för att kunna säkerställa dess funktionen på sikt.

För frågor och upplysningar rörande enskild dricksvattenbrunn kontakta miljö-och byggenheten.

Senast uppdaterad: 2017-04-10