Sävsjö kommunvapen

Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

Vattendroppe och ringar på vattnet

Det allmänna vatten- och avloppssystemet i Sävsjö underhålls av det kommunala bolaget Njudung Energi.

Besök Njudung Energi för att få information om bland annat vatten- och avloppsnäten, vatten- och avloppsreningsverk, anslutningar, regler, råd och anvisningar.

Senast uppdaterad: 2017-04-10