Sävsjö kommunvapen

Kalkning i Sävsjö kommun

Kalkning i Sävsjö kommun

I Sävsjö kommun är flera områden hårt drabbade av försurningen. Anledningen är dels att myr- och barrskogsdominerade marker har låg motståndskraft, dels att nederbörden är relativt hög.

För att motverka försurningens effekter ansvarar myndighetsnämnden för en årlig kalkning i ett antal sjöar, vattendrag och våtmarker inom Lagans och Emåns vattensystem. Kalkningsverksamheten har hållit på sedan 1985 och under 2013 sprids cirka 728 ton kalk på våtmarker och sjöar i Sävsjö kommun. Kalkningen pågår för det mesta under hösten.

På kartan nedan kan du se områdena som kalkats under 2015 med blå begränsningslinje. Panorera och zooma med musen. På respektive område redovisas mängden utspridd kalk i ton. Röda begränsningslinjer markerar aktuella åtgärdsområden. Klicka på ett objekt för att få mer information. För åtgärdsområden finns länkar till mer information.

Sammanställning av kalkmängder (ton)
Åtgärdsområde20092010201120122013
Svinasjön1010880
Stora Värmen4335353535
Vämmesån8383636358
Bodaån427422339339301
Norrsjön1212660
Allsarpasjön1313121212
Grunnen267267267267267
Ljungsjön2424242424
Gissmunden7362434331

Vattenkvaliteten följs upp med kontinuerliga provtagningar, men även bland annat fisk- och bottenfaunan undersöks regelbundet i sjöar och vattendrag. Målsättningen med kalkningen är att den naturliga floran och faunan ska bevaras eller ges förutsättningar att återkolonisera ett vatten. Ibland räcker det inte med att kalka för de känsliga arterna ska komma tillbaka. Därför arbetar kommunen i samarbete med länsstyrelsen också med så kallad biologisk återställning.

Senast uppdaterad: 2017-04-10