Sävsjö kommunvapen

Spridningsmetoder

Spridningsmetoder

Spridning av stallgödsel

I bestämmelserna om miljöhänsyn i jordbruket står att i Jönköpings län ska spridning av flytgödsel i växande gröda ske med någon av följande metoder:

  • Bandspridningsteknik eller annan teknik som innebär att gödseln direkt placeras på marken under växttäcket.
  • Myllningsaggregat eller annan liknande teknik som innebär att gödseln direkt placeras i marken.
  • Teknik som innebär att en del gödsel späds ut med minst en halv del vatten före spridning.
  • Teknik som innebär att spridningen följs av bevattning med minst tio millimeter vatten. Bevattning ska påbörjas senaste inom fyra timmar och vara avslutad inom tolv timmar efter att gödselspridningen inleddes.

Senast uppdaterad: 2017-04-10