Sävsjö kommunvapen

Djurskydd

Djurskydd

Från och med den 1 januari 2009 överfördes ansvaret för djurskyddskontrollen och kontrollen av livsmedel och foder i primärproduktionen från kommunerna till länsstyrelsen. Dock har kommunen kvar ansvaret för anvisning av plats för nedgrävning av döda hästar.

Senast uppdaterad: 2017-04-10