Sävsjö kommunvapen

Grustäkter för husbehov

Grustäkter för husbehov

Efter 1 januari 2008 krävs anmälan för alla större husbehovstäkter.

En husbehovstäkt är en täkt där du tar berg, grus eller torv på en fastighet och använder materialet inom samma fastighet för dess eget behov, till exempel vägunderhåll. Det spelar ingen roll hur mycket som tas ur täkten.

De nya reglerna gäller stora husbehovstäkter där uttaget är större än
10 000 ton naturgrus eller berg - under hela den tid täkten kan tänkas användas. Om uttaget överskrider dessa gränser måste du anmälan täkten till Sävsjö kommuns miljö- och byggenhet. Är uttaget mindre krävs liksom tidigare ett samråd med länsstyrelsen.

Alla typer av uttag av berg, grus eller torv kräver alltså någon form av anmälan. En anmälan måste göras minst sex veckor innan du vill börja använda täkten.

Med uttagen mängd avses det material som tagits ur täkten efter den 31 december 2007. Det är därför viktigt att snarast dokumentera hur mycket material som tagits ut före detta datum.

Reglerna syftar främst till att begränsa användningen av naturgas så det räcker för våra framtida behov. Åsar av naturgrus är ofta en förutsättning för tillgång till bra dricksvatten. Brytning av berg och torv innebär stora ingrepp i naturen och kan vara mycket störande för närboende. Därför omfattas även de av den nya anmälningsplikten.

Anmälan om anläggning för krossningPDF

Senast uppdaterad: 2017-04-10