Sävsjö kommunvapen

Lag och taxa

Lag och taxa

Rutinerna och taxorna kring avfallssystemen regleras av en mängd lagar och förordningar. I botten finns miljöbalken som är en omfattande lagstiftning inom detta område.

På kommunal nivå finns kommunala renhållningsföreskrifter som beslutas av kommunfullmäktige. En bilaga till renhållningsföreskrifterna reglerar detaljerna kring hanteringen och beslutas av kommunstyrelsen.

Priset eller taxan för avfallstjänster beslutas av kommunfullmäktige. Här hittar du även renhållningsföreskrifter för taxa.

Anvisningar till föreskrifter om avfallshantering hittar du i renhållarens anvisningar.

Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge kommuner (VESU) har under flera år samarbetat inom avfallsområdet. En gemensam avfallsplan har tagits fram av kommunerna för att ytterligare förstärka och utveckla samarbetet.

För att tillgodose fritidshusägares behov avseende renhållning under en längre period finns ett renhållningsabonnemang med säsongshämtning.

*)Säsongshämtning omfattar 13 hämtningar under tiden 15 april-15 oktober.

Senast uppdaterad: 2017-01-24