Sävsjö kommunvapen

Grovavfall

Grovavfall

Karta över kommunens hämtningsområden

Hämtning av grovsopor kan beställas av boende i 1-2 familjshus, fritidsboende och fastighetsägare till flerfamiljshus max. 1 gång per månad.

Hämtning beställs per telefon hos Njudung Energi Sävsjö på telefon 0383-763800. Du får då uppgifter om datum då avfallet kommer att hämtas. Tjänsten kostar inget extra, den ingår under hämtningsperioden i varje sophämtningsabonnemang.

Sävsjö kommun är indelad i fyra hämtningsområden. I menyn till höger kan du se planerade hämtningsdagar.

Hämtning av el- och grovavfall vid fastigheten

På hämtningsdagen ska avfallet vara utställt vid tomtgränsen före klockan 07.00.
Avfallet ska grupperas på utställningsplatsen efter dess huvudsakliga avfallsslag.
Om det är möjligt ska varje avfallslag delas i mindre kollin på max 25 kg per styck.
Kyl och frys lämnas alltid odelat eftersom de innehåller miljöfarliga vätskor.
Elsladd från större el-avfall får inte hänga fritt på grund av arbetsmiljöskäl.
Gräsklippare och liknande ska tömmas på olja och oljan ska lämnas som farligt avfall.

Mindre el- och grovavfall ska sorteras i vattentåligt emballage på max 25 kg. Olika avfallsslag i sammansatta produkter ska skiljas åt och sorteras om det är relativt enkelt genomförbart. Annars ska produkter sorteras efter det avfallsslag som den viktmässigt består mest av. Odelbara elektriska produkter sorteras alltid som el-avfall.

Om ett emballage inte är genomskinligt ska det stå på vad det innehåller. Ett av följande ord ska användas: EL-AVFALL, METALL, BRÄNNBART eller DEPONI. Använd vattentålig penna.

Totala mängden av el- och grovavfall begränsas till 2m3 per hämtningstillfälle och hushåll.

Om el- eller grovavfall har stickande eller skärande karaktär ska det anges vid beställningen och transportörens anvisningar ska följas, annars tas det inte med.

Utställt avfall ska i enlighet med arbetsmiljöföreskrifterna AFS 2000:42 § 54 och § 58 kunna hanteras av chauffören. I annat fall kan avfallet bli hämtat mot ersättning, enligt kommunens renhållningstaxa Särskilt arbete, efter beställning.

Kommunens renhållningsentreprenör har rätt att lämna kvar sådant el- och grovavfall som inte angavs vid beställningen, som inte är korrekt sorterat, emballerat eller märkt samt avfall som inte räknas som el- och grovavfall.

Miljöboxens farliga avfall, kärlavfall, trädgårdsavfall samt bygg- och rivningsavfall hämtas inte som grovavfall. Undantaget är långa lysrör eftersom de är för stora för miljöboxar. Bygg- och rivningsavfall kan lämnas på Flishults återvinningscentral, alternativt kan hämtning beställas av någon auktoriserad avfallstransportör.

Det är avfallslämnarens ansvar att se till att inget annat föremål, t.ex. cyklar eller trädgårdsmöbler, tas med av misstag vid hämtningen.

Boende i flerfamiljshus får också beställa hämtning men ska följa hyresvärdens anvisningar om var och när man får placera el- och grovavfall för hämtning. Hyresvärd till flerfamiljshus ska se till att det finns fungerande rutiner för mottagande och omhändertagande av hyresgästernas el- och grovavfall.

El- och grovavfall kan även lämnas på Flishults återvinningscentral.

Mer information

Information om el- och grovavfall finns i gällande utgåvor av Sorteringsguide för hushållsavfall i Vetlanda, Eksjö, Sävsjö, Uppvidinge och Aneby kommuner samt i Sorteringslista A-Ö för hushållsavfall.

Senast uppdaterad: 2017-04-10