Sävsjö kommunvapen

Avfall

Avfall

Hämtning av hushållsavfall sköts av kommunens renhållningsentreprenör Ohlssons AB. För mer information om tider och hämtningsdagar kontakta Sävsjö Energi på telefon 0383-763800

Hämtning sker normalt vardagar 06.00-16.00. Varannan vecka från villafastighet och varje vecka från flerfamiljshus. I samband med större helger kan vissa ändringar av hämtningsdag och tider ske. Annonsering sker i Smålandstidningen.

I abonnemanget för permanentboende ingår också hämtning av grovavfall vilket sker en gång per månad under januari-juni och augusti-november efter att man ringer och anmäler detta ("budning") till Sävsjö Energi på telefon 0383-763800.

Beroende på vilken typ av avfall du vill bli av med använder du dig av olika system. För hushåll gäller följande hämtningsrutiner:

  • Hushållsavfall - hämtas på ordinarie kärltur
  • Grovavfall - hämtas på speciell grovtur efter budning till Sävsjö Energi på telefon 0383-763800
  • Farligt avfall - hämtas tillsammans med hushållsavfall på ordinarie kärltur.

Mindre verksamheter såsom lantbrukare och småföretag kan lämna sitt avfall på Flishults återvinningscentral. Småföretagarbiljetter finns att köpa där.

Senast uppdaterad: 2017-08-11