Sävsjö kommunvapen

Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Konservburkar och PET-flaskor i återvinningskärl.

Genom att återvinna och ta hand om vårt avfall kan vi tillsammans spara på naturens resurser. 
Det är det kommunägda bolaget Njudung Energi som ansvarar för avfallshanteringen i Sävsjö kommun. Det är till Njudung Energi som du ska vända dig till om du har funderingar kring renhållning och återvinning. Hushållsavfall hämtas av Ohlssons som är entreprenör till Njudung Energi.

Senast uppdaterad: 2018-01-03