Sävsjö kommunvapen

Feriepraktik inom kultur och civilsamhället

Feriepraktik inom kultur och civilsamhället

Sommaren 2017 satsar Region Jönköpings län på att stötta civilsamhälle, föreningsliv och kommuner för att utveckla feriepraktik inom kultursektorn.

Regionen kommer att stötta lokala initiativ i kommunerna i Jönköpings län för att stärka kommunernas förenings- och kulturliv. Dessa initiativ skiljer sig åt i kommunerna, men syftet är detsamma: att utveckla och stötta så att fler ungdomar får möjlighet att feriearbeta. Med hjälp av medel från Region Jönköpings län kan kommunerna erbjuda fler ungdomar i åldern 16-19 år feriepraktik i sommar.

Sommarjobbsförmedlingen i Sävsjö kommun har sökt medel för kultursatsningarna gällande feripraktikplatserna i Supersommar och Sommarmusiker samt Sommarreporter.


Senast uppdaterad: 2017-05-10