Sävsjö kommunvapen

Framtida rekryteringsbehov

Framtida rekryteringsbehov

Sävsjö kommun står liksom många andra offentliga verksamheter i en generationsväxling då många av våra medarbetare går i pension under den kommande tioårsperioden. Medarbetare i ålder mellan 50-60-> år är överrepresenterade i kommunen. Vi behöver rekrytera in fler mellan åldrarna 20-50 så att inte värdefull kompetens försvinner tillsammans med pensionsavgångarna.

Stapeldiagram över åldersstruktur i sävsjö kommun 2010, 2011 och 2012

År 2017 kommer många av våra medarbetare ha nått åldern 65 år och för att klara personalskiftet behöver vi rekrytera cirka 130 personer under den närmsta femårsperioden. Nedan följer procentfördelning inom vilka yrken vi kommer behöva rekytera flest personer till mellan åren 2013-2017.

Cirkeldiagram, procent av yrkeskategorier därflest behöver rekryteras i Sävsjö kommun mellan 2013-2017

Senast uppdaterad: 2017-03-07