Sävsjö kommunvapen

Arbeta i Sävsjö kommun

Arbeta i Sävsjö kommun

Kommunarbetare

Det arbete vi utför har stor betydelse för kommuninvånarna och bidrar till att utveckla samhället och välfärden. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom. Vi verkar för att Sävsjös kommun ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare, där din kompetens gör det möjligt att erbjuda den bästa servicen till våra medborgare i livets alla skeden. Vi är en stor arbetsgivare med goda möjligheter för dig att utvecklas!

”En växande människa som upplever trygghet ser möjligheter”

Tillsammans gör vi detta möjligt! Sävsjö kommun - vi står för service Som medarbetare i Sävsjö kommun är det viktigt att tänka på att kommunen är en serviceinrättning som lämnar tjänster till våra medborgare; kommuninvånarna. Därför ställer vi krav på dig som medarbetare. Vad du än väljer att arbeta med hos oss – att arbeta i kommunen är att arbeta i ett serviceyrke.

Snabba personalfakta:

  • Vi är cirka 1000 medarbetare.
  • Sävsjö kommun är Sävsjös största arbetsgivare.
  • De största yrkesgrupperna är undersköterskor, förskollärare, barnskötare och vårdbiträden.
  • Vi har ungefär 80 olika yrken inom våra verksamheter.  
  • Cirka 80 % av alla medarbetare är kvinnor.
  • Inom perioden 2013-2017 kommer cirka 130 personer att ha nått åldern 65 år, vi har alltså ett stort rekryteringsbehov idag och framöver.

Senast uppdaterad: 2017-03-07