Sävsjö kommunvapen

Hofgårdsskolan

Hofgårdsskolan

Hofgårdsskolan är en 7-9 skola belägen i Sävsjö tätort. På Hofgårdsskolan studerar c:a 300 elever och det arbetar ungefär 60 personer där.

Hofgårdsskolan är en skola där eleverna får med sig de verktyg, färdigheter och kunskaper som behövs för att lyckas i livet. Elevernas möjlighet att påverka sin vardag och undervisning är centrala inslag för att de ska bli inkluderande demokratiska medborgare i framtidens samhälle.

Hofgårdsskolan strävar efter att elevernas verklighet och aktiviteter skall vara en del av vardagen i skolan, där kommunens satsning på IKT(Informations- och kommunikationsteknik) är en del för att stimulera och entusiasmera.

Vår vision berättar var och vad du vill vara: ”Elever och personal på Hofgårdsskolan ska utveckla sin förmåga att erövra världen lokalt, globalt och digitalt”


SKOLAVSLUTNING 16 juni

8.30 SKOLAVSLUTNING I HOFGÅRDSHALLEN

Föräldrar, syskon och andra släktingar/vänner är välkomna att vara med på skolavslutningen. Alla elever sitter på golvet och övriga sitter på läktarna.

Hofgårdshallen kommer att vara låst fram till kl.8.20 p.g.a. av övningar inför avslutningen.

Varmt välkomna!

Senast uppdaterad: 2017-06-07